Na obrázku je:

A  čolek horský

B  mlok skvrnitý

C  čolek obecný

 

 

 další končím s testem