Na obrázku je:

A  blatnice skvrnitá

B  skokan skřehotavý

C  skokan hnědý 

 

 

 další končím s testem