Naši partneři
zpět na úvod
               Bílinská přírodovědná společnost ve své činnosti spolupracuje různými způsoby s řadou partnerů

    

          Severočeské doly a.s.  poskytují Bílinské přírodovědné  společnosti bezplatnou službu v podobě  možnosti umístění těchto  webových stránek na serveru SD a.s. SD a.s jsou finančním i věcným partnerem některých našich stálých aktivit. Řada členů naší společnosti je pracovníky této naší největší společnosti zabývající se povrchovou těžbou hnědého uhlí. Více o SD a.s. na Http://www.sdas.cz
           Město Bílina je trvalým a spolehlivým partnerem činnosti a projektů naší společnosti. Ročně město Bílina podpoří v rámci systematické podpory kulturním a společenským organizacím v Bílině a v rámci podpory publikační činnosti finančně celkovou částkou až 50000,- Kč. Prostřednictvím Bílinského zpravodaje pravidelně informujeme o aktivitách naší společnosti a o přírodě v Bílině a okolí. Http://www.bilina.cz
           Gymnázium Bílina  jako součást Podkrušnohorského gymnázia Most je oficiálním sídlem Bílinské přírodovědné společnosti.  Probíhá spolupráce na bázi dlouhodobé smlouvy o provozování centra environmentální výchovy " Bořeň" v prostorách gymnázia. Převážná část dětských členů naší společnosti je žáky gymnázia.  Více o Gymnáziu Bílina na Http://www.gymbilina.cz .

         Přírodovědecká fakulta  University Karlovy Praha poskytuje Bílinské přírodovědné společnosti  odbornou podporu v přípravě projektů, v přírodovědném vzdělávání a výzkumu. Naopak BPS je pravidelným pomocníkem při organisaci exkursí pro studenty v našem kraji. Více o Př. fak. UK se dozvíte na adrese Http://www.natur.cuni.cz

 

            ČEZ, a.s.  - dvakrát v minulosti pomohla tato největší česká energetická společnost naší společnosti finančně a to částkami kolem  30 000,- Kč https://www.cez.cz/.

            GIS-GEONDUSTRY, s.r.o. je nejpravidelnějším a stálým finančním podporovatelem naší společnosti z oblasti průmyslu. Již řadu let nám jedna z největších organizcí provádějících průzkumné geologické vrtání  pomáhá  především finanční  podporou naší publikační činnosti a práce s dětmi částkami kolem  40 000,- Kč ale i věcnou podporou. O společnosti na  Http://www.geoindustry.cz.

               Penetra, s.r.o. je nepravidelným  finančním podporovatelem naší společnosti. Již řadu let nám tato organizace zabývající se vrtnou geofyzikou organizce  pomáhá  především finanční  podporou naší publikační činnosti a práce s dětmi částkami kolem  30 000,- Kč.

               GeoTec-GS, a.s. , společnost zabývající se poskytováním a zajišťováním rozsáhlého spektra služeb v geotechnice, inženýrské geologii, hydrogeologii, geofyzice a sanační geologii, podpořila   naši společnost několikrát částkami 30 000 - 50 000,- Kč. Více o společnosti na http://www.stredohorisobe.wz.cz/

              Středohoří sobě o.s. je naší sesterskou organizací. Naše pravidelná každoroční spolupráce spočívá již 12 let především v našem podílu na organizaci Svatomarkovského procesí v Kozlech formou fotografické výstavy a údržbou polní cesty Kozly - Chrámce. http://www.geotec-gs.cz