SÁDROVEC

 

Chemický vzorec:   CaSO4 . 2H2O

Krystalová soustava:   jednoklonná

Barva:   bez barvy, bílá, šedá, nažloutlá apod.

Vryp:   bílý

Lesk:   skelný, na štěpných plochách perleťový

Štěpnost:   velmi dokonalá

Tvrdost:   1,5-2,0  

Hustota:   2,32

Lokality: Jenišův Újezd, lom Bílina 

 

lom Bílina lom Bílina - bývalý Jenišúv Újezd Kučlín