tato růžice se vytvořila na puklině jílů libkovických vrstev