JAROSIT

 

Chemický vzorec:   KFe33+(SO4)2(OH)6

Krystalová soustava:  klencová

Barva:  žlutá

Vryp:   -

Lesk:   diamantový na krystalových plochách, agregáty matné

Štěpnost:  podle báze

Tvrdost:   2,5-3,5

Hustota:   2,91-3,26

Lokality:  lom Václav u Duchcova  

 

lom Václav u Duchcova těžebna porcelanitu Svinčice