Jarosit je typickým minerálem lokalit, kde docházelo k větrání uhlí nebo produktů jeho hoření.