HARTIT

 

Chemický vzorec:   C20H34

Krystalová soustava:  trojklonná

Barva:  bílá

Vryp:   -

Lesk:   voskový

Štěpnost:   -

Tvrdost:  

Hustota:

Lokality: lom Bílina  

Lom Bílina Lom Bílina Lom Bílina