Výskyt hartitu bývá spojený s fosilizovaným dřevem.