pyropy lze snadno sbírat nebo rýžovat v potoce Granátka