hlubinný xenolit granátického  lherzolitu - matečné horniny pyropu, dnes je přeměněn na hadec