puklinu vzniklou fosilizací dřeva třetihorního tisovce obsadily krystalky křemene a sekreční kapka duxitu