DUXIT (fosilní pryskyřice)

 

Chemický vzorec:   směs pevných uhlovodíků

Krystalová soustava:   -

Barva:  tmavě hnědožlutá, hnědočervená, hnědá, černá

Vryp:   -

Lesk:   voskový, smolný

Štěpnost:   -

Tvrdost:   1,5-2,5 

Hustota:   1,07-1,13

Lokality: lom Bílina 

Speciality: Duxit není minerálem v pravém slova smyslu, protože nemá stálé chemické složení ani krystalickou mřížku. Rovněž to není jantar  - fosilní pryskyřice v běžném pojetí. Narozdíl od jantaru, který vznikl výronem pryskyřice z žijících  stromů dávné minulosti, duxit vznikal v dřevní hmotě pravěkých jehličnanů až v době jejich pohřbení ve vrstvě usazenin. Vysoký tlak, teplo, bakteriální procesy a síla krystalizace sideritu a křemene způsobila přemístění a přeměnu (zbavení kyslíku)  pryskyřičných látek do puklin  ve fosilizované dřevní hmotě i mimo ni.  Přesto se jedná o úkaz unikátní a hojně studovaný, jak ukazuje hojná literatura.   

 

lom Bílina

lom Bílina

lom Bílina

lom Bílina

lom Bílina