na Lukově jsou augitové krystaly vzácnější než amfibol