AUGIT

 

Chemický vzorec:   (Ca Mg Fe2+)(MgFe2+AlFe3+)(SiAl)2O6

Krystalová soustava:   jednoklonná

Barva:  černá, zelenočerná

Vryp:   šedozelený

Lesk:   skelný

Štěpnost:   dokonalá

Tvrdost:   5,5-6,0  

Hustota:   3,2-3,3

Lokality: Paškapole u Bořislavi, Kostomlaty, Lukov  

Speciality: Augit je typickým minerálem alkalických čedičů (bazanitů, tefritů, nefelinitů) Českého středohoří. Pokud se v čedičích nebo jejich tufech a brekciích nevyskytuje v podobě makroskopických vyrostlic, zcela jistě ho zde naleznete pod mikroskopem v podobě mikroskopických krystalků v základní hmotě horniny. Pro většinu augitů je pak typický zvýšený obsah titanu, což se projevuje na výbrusu ve zkřížených nikolech anomálními barvami. typické je rovněž dvojčatění krystalů vyvolávající ve zkřížených nikolech efekt přesýpacích hodin. Makroskopické krystaly, které můžete najít na několika lokalitách kolem Bíliny většinou vznikly již v magmatickém krbu nebo na cestě čedičového magmatu k povrchu protože pro růst tak velkých krystalů je potřebný dlouhý čas.  Pokud byl obsah krystalů v magmatu příliš vysoký, způsobilo to zvýšení viskozity magmatu, což má za důsledek ucpávání přívodní dráhy a následné exploze plynů. Proto velké krystaly augitu převládají  na lokalitách čedičových tufů a brekcií.   Exploze doprovázené deštěm augitových nebo amfibolových krystalů musely tedy na Bílinsku být v oligocénu poměrně časté.

 

Paškapole u Bořislavi Paškapole u Bořislavi Lukov Měrunice - lom na Stříbrníku