lokalita v kostomlatech byla dostupnŠ pouze velmi krŠtce kolem r. 2000