KAERSUTIT (čedičový obecný amfibol)

 

Chemický vzorec:   NaCa2Mg4Ti(Si6Al2)(O+ OH)24

Krystalová soustava:   jednoklonná

Barva:   skořicově hnědá až černá

Vryp:   -

Lesk:   skelný na štěpných plochách, jinak smolný

Štěpnost:   dokonalá

Tvrdost:   5,5-6,0  

Hustota:   3,06-3,60

Lokality: Lukov, Kostomlaty, Dolánky, Paškopole u Bořislavi  

Speciality: Amfibol je typickým minerálem alkalických čedičů (bazanitů, tefritů, nefelinitů) Českého středohoří. Pokud ho zde najdeme, je to obyčejně  v podobě makroskopických vyrostlic (krystaků větších než 2 mm). Podobně jako pro  většinu augitu je pro čedičový amfibol  typický zvýšený obsah titanu a alkalických prvků. Makroskopické krystaly, které můžete najít na několika lokalitách kolem Bíliny musely  vzniknout již v magmatickém krbu neboť Amfibol narozdíl od svého souputníka  - augitu - obsahuje v krystalové mřížce vodu, která se zde může udržet pouze za vysokého tlaku, který je dosahován pouze v hloubkách kde se tvoří magma.   Dokladem tohoto faktu jsou i takzvané megakrystaly oxikaersutitu v Dolánkách. Až 10 cm velké krystaly čedičového amfibolu zde během polesu tlaku během pomalé erupce byly resorbovány (opětovně stravovány) bazanitovým magmatem za vzniku exotické směsi minerálů (často s vysokým obsahem Ti), která tyto krystaly zaměňuje. 

  

Lukov Lukov Kostomlaty