Pohled od severozápadu ukazuje značnou výčku lomové stěny dobývané komorovými odstřely.