Vysvětlivky:
   Q   čtvrtohory štěrkopísek - aluvium, terasy řeka Bílina, Srpina
      Q čtvrtohory sutě, svahoviny, eluvia
  +N12+ miocén mostecké souvrství, vypálené jíly - porcelanity Svinčice
 Pg 3-N1 oligocén, miocén tufy, tufity, jíly - podloží sloje
    sq oligocén chaotická znělcová brekcie Zlatník, Želenický vrch
    bq oligocén sodalitický fonolit - znělec Zlatník
      j oligocén  bazanit, tefrit
      j oligocén čedičové vyvřeliny nerozlišené - foidity
   Kcn křída - coniac březenské souvrství, slínovce
    sKt3 křída - svrchní turon teplické souvrství, slínovce
     G proterozoikum ortorula
      Zdroj: geologická mapa 1 : 25 000 (rukopisná) - Česká geologická služba