Vývoj vlajkovitých forem dubů u vrcholu dává tušit převažující směr větrů od Severozápadu.