Vyvlečenou rulovou kru na severovýchodním úpatí hory pokrývá pohledný březový les.