Letecký pohled na lokalitu Želénky od jihovýchodu, uprostřed obec Zabrušany, vpravo Všechlapy s všechlapskou nádrží.