Takto vypadala těžebna porcelanitu v Želénkách v 60. letech 20. století.