Xenolit alterované křídové horniny (slínovce) ve vulkanické brekcii.