Rozšířená puklina s drůzou krystalů aragonitu. Šířka žíly kolem 5 cm.