Vysvětlivky:
      Q čtvrtohory štěrkopísek - aluvium
      Q čtvrtohory sutě, svahoviny, eluvia
      Q čtvrtohory sutě, svahoviny, eluvia
    Bjan miocén bazanit analcimicko-nefelinický Pohradická hora
     b,tj oligocén čedič foiditický nerozlišený (bazanit, tefrit)
    Njo oligocén olivinický nefelinit
    ts oligocén  trachytický znělec Štrbický vrch, Holibka
 -I-I-I-I   paleocén tufity, sladkovodní vápence Mrtvý vrch
   sKcn křída - coniac březenské souvrství, slínovce
    sKt3 křída - svrchní turon teplické souvrství, slínovce
      Zdroj: geologická mapa 1 : 25 000 (rukopisná) - Česká geologická služba