Jednotlivé xenolity vypálených (alterovaných) křídových hornin ve vulkanické brekcii rychleji vyvětrávají a vznikají tak dutiny. Typické jsou radiální pukliny v okolí xenolitu.