Pozůstatek pravěkého odpadu po výrobě nástrojů patrný ve stěně lomu.