Povlaky a výplně puklin v křídových xenolitech tvoří minerál dolomit v krystalech až 0,5 cm velkých.