Rozsáhlé úseky křemenného pískovce jsou patrně zvětrávacími procesy nepravidelně silicifikovány na světlešedý křemenec. Na bázi silicifikovaného úseku a na jeho hlavě je zřejmý jemnozrnný bělavý písek.