V proniku zjílovělé vulkanické brekcie je zřetelné množství oranžově-hnedých xenolitů křídových hornin. Vlevo starčí brekcie, vpravo slabě zpevněný pískovec.