Pohled na jednu z mnoha stěn těžebny ukazuje bloky kaolinického pískovce utopené v explozivní brekcii a přikryté vrstvou tufitu..