Křemencové balvany zde tvořily bizarní  "kamenná stáda" až do doby jejich likvidace v 50. ltetech 20. století. Foto M. Váně.