Celkový pohled od severozápadu ukazuje podkovovitý tvar valu zpevněné vulkanické brekcie seříznutý na západní straně erozí potoka.