Svahy hory především ve vyšších partiích pokrývá bukový les.