Na stěnách lomu vyniká dokonalá sloupcovitá odlučnost čediče.