Letecký pohled na lokalitu od severovýchodu. V pozadí obec Žichov..