Ve středu lomu se nachází tento úsek zjílovělého tufu až brekcie.