Parčík mezi hlavní lázeňskou budovou a pramenem Josef.