Malebný pěší most klenutý  přes zářez cesty směřující k Lesní kavárně