Pohled na vrch Trupelník od západu. Vpravo obec Kučlín.