Letecký pohled na lokalitu od Jihu (foto K-Air, M. Kivala). Vpravo je zřetelná úpravna, nahoře Oldřichov vlevo Lahoš. Středu vévodí výsypka slínovce.