Skrývkové řezy lomu jsou nalezištěm zkamenělin mořských křídových živočichů.