Pohled na lokalitu od severu prozrazuje zapadání tmavě šedé vrstvy křemence k jihovýchodu (vlevo). V pozadí jeníkovský kostel.