Vysvětlivky:
      Q čtvrtohory štěrkopísek - aluvium, terasy řeka Bílina
      Q čtvrtohory sutě, svahoviny, eluvia
    N13     miocén mostecké souvrství uhelná sloj křemýžská pánvička
   N13 miocén mostecké souvrství písky, jíly křemýžská pánvička
Bjn+a´ miocén bazanit (nefelinicko- analcimický) křemýžská pánvička
  Njo oligocén nefelinit olivinický
Bjn+a oligocén bazanit (nefelinicko- analcimický) lom Dolánky
....j....  oligocén tufity,tufy
      Zdroj: geologická mapa 1 : 25 000 (rukopisná) - Česká geologická služba