Těžbu znesnadňují rozsáhlé partie zjílovělých vulkanických brekcií, jimiž pronikají drobné žíly čediče.