Letecký pohled na Březový, Mrtvý a Štrbický vrch od jihovýchodu. Březový vrch je zelený ostrůvek uprostřed bílé těžebny slínovce. Nejvyšší je Štrbický vrch, vpravo Mrtvý vrch.