1 m mocná žíla zjílovělého čediče v těženém slínovci.