Obrázek, který spatříte hned vedle cestičky při výstupu na Bořeň, ukazuje výsledek komplikovaného vnitřního pohybu  magmatu  v tělese  během tuhnutí v podobě fluidální textury.