Měření foliace (deskovité odlučnosti) horniny dobře dokumentuje její změny od nitra k obvodu tělesa. A dokládá složitý vztah mezi tvarem pláště intruze, průběhem intruze a chladnutím tělesa.